Mise radnim danom su u 18.30, a subotom u 8 sati. Nedjeljne mise od danas su u 8 sati, župna misa - kada pjeva mješoviti župni zbor, u 9.30, dječja misa - kada pjeva dječji zbor i u 18.30 kada pjeva zbor mladih. Od sljedeće nedjelje misa za župljane će biti u 8 sati, a na nakanu župljana koje su upisane u 7.30 i 8.30 bit će u 9.30.  

Darovi za obnovu župnog doma nastavljaju se prikupljati po ulicama ili uplatama u župnom uredu. Lukno je isto tako za potrebe župe. Lukno plaćaju svi koji su članovi župi, bilo kao obitelji bilo kao pojedinci. Uplate su u župnom uredu.

Mise radnim danom od ovoga tjedna su u 18.30, a subotom u 8 sati. Nedjeljne mise od 7. rujna su u 8 sati, župna misa - kada će pjevati mješoviti župni zbor, u 9.30, dječja misa - kada će pjevati dječji zbor i u 18.30 kada će pjevati zbor mladih.   

Darovi za obnovu župnog doma nastavljaju se prikupljati po ulicama ili uplatama u župnom uredu. Lukno je isto tako za potrebe župe. Lukno plaćaju svi koji su članovi župi, bilo kao obitelji bilo kao pojedinci. Uplate su u župnom uredu.

Mise radnim danom još ovoga tjedna su u 8 sati. Nedjeljne mise još u slijedeću nedjelju su u 7.30, 10 sati i 18.30. Prema najavama od 7. rujna počinje novi raspored misa nedjeljom. Prema dogovoru o tome sa župnim pastoralnim i ekonomskim vijećem s dvotrećinskom većinom, od 18 prisutnih 12 je bilo od četiri ponuđena rasporeda misa za slijedeći raspored misa nedjeljom: u 8 sati, kada će pjevati mješoviti župni zbor, u 9.30 kada će pjevati dječji zbor i u 18.30 kada će pjevati zbor mladih.

  

Mise radnim danom do rujna su u 8 sati. Nedjeljne mise do rujna su u 7.30, 10 sati i 18.30. U rujnu počinje novi raspored misa. Dogovor o tome bit će sa župnim pastoralnim i ekonomskim vijećem u petak, 22. rujna 2014. u 19 sati u župnom domu. Razmotrit će se sve mogućnosti i mišljenje župnih predstavnika. 

Početak obnove župnog doma planira se uskoro. Upravo se očekuju potrebne dozvole i uvjeti. Darovi za obnovu župnog doma nastavljaju se prikupljati po ulicama ili uplatama u župnom uredu.