Darovi za obnovu župnog doma nastavljaju se prikupljati po ulicama ili uplatama u župnom uredu. Lukno je isto tako za potrebe župe. Lukno plaćaju svi koji su članovi župi, bilo kao obitelji bilo kao pojedinci. Uplate su u župnom uredu.

Ispovijed školske djece na početku školske godine je u ponedjeljak, 15. rujna od 10 sati i od 16 sati (u suprotnoj smjeni od škole). 

Sastanak vjeroučiteljica i vjeroučitelja i animatorica župne kateheze je u srijedu, 17. rujna u župnom domu u 19.30.

Od 08. 08. za Valpovačkoga župnoga vikara (kapelana) imenovan je Davor Tomić koji je iz Osijeka V iz župe Svetoga Josipa Radnika preselio u našu župu. Zaređen je na Svetoga Petra i Pavla u Đakovačkoj katedrali. Na đakonskom praktikumu bio je u Slavonskom Brodu u župi Svetoga Leopolda Bogdana Mandića. Nakon što je zaređen prva njegova župa bila je već spomenuta župa u Osijeku u kojoj je proveo dvije godine u službi župnoga vikara. Dolazi iz Slavonske posavine iz maloga sela Jaruga koje je filijala župe Sikirevci.

Mise radnim danom su u 18.30, a subotom u 8 sati. Nedjeljne mise od danas su u 8 sati, župna misa - kada pjeva mješoviti župni zbor, u 9.30, dječja misa - kada pjeva dječji zbor i u 18.30 kada pjeva zbor mladih. Od sljedeće nedjelje misa za župljane će biti u 8 sati, a na nakanu župljana koje su upisane u 7.30 i 8.30 bit će u 9.30.  

Darovi za obnovu župnog doma nastavljaju se prikupljati po ulicama ili uplatama u župnom uredu. Lukno je isto tako za potrebe župe. Lukno plaćaju svi koji su članovi župi, bilo kao obitelji bilo kao pojedinci. Uplate su u župnom uredu.

Mise radnim danom od ovoga tjedna su u 18.30, a subotom u 8 sati. Nedjeljne mise od 7. rujna su u 8 sati, župna misa - kada će pjevati mješoviti župni zbor, u 9.30, dječja misa - kada će pjevati dječji zbor i u 18.30 kada će pjevati zbor mladih.   

Darovi za obnovu župnog doma nastavljaju se prikupljati po ulicama ili uplatama u župnom uredu. Lukno je isto tako za potrebe župe. Lukno plaćaju svi koji su članovi župi, bilo kao obitelji bilo kao pojedinci. Uplate su u župnom uredu.