VALPOVO, ŠKOLSKA DJECA 

ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak, 

4. do 7. prosinca 2017.

za vrijeme sata vjeronauka u školi

DEVETNICA za Bezgrešno začeće BDM i crkveni god u Valpovu počinje u srijedu

29. 11. 2017. u srijedu u 18.30

vlč. Petar Maskaljević, župni vikar Donjem Miholjcu

30. 11. 2017. u četvrtak, u 18.30

vlč. Josip Majdandžić, župnik u mirovini

ŽUPA VALPOVO - ŽUPNA KATEHEZA - JESEN 2017.

VJERONAUK (klikni za raspored)

JESEN 2017.

 

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

ŽUPNI LISTIĆ  BR. 8. JESEN 2017.

od Male Gospe, 8. rujna 2017. do Krista Kralja, 26. studenog 2017.