Župna kateheza počinje ovoga tjedna po rasporedu od jeseni: 2. r.  ponedjeljkom u 9 ili 15 sati, 3. r. srijedom u 10 ili 16 sati, 4. r. ponedjeljkom u 10 ili 16 sati, 5. i 6. r. ponedjeljkom u 17 sati, 7. r. utorkom  u 17 sati, 8. r. četvrkom u 19.30, 1. r. sr. šk. /tri skupine/ utorkom u 19.30, 2. r. sr. šk. - krizmanici /tri skupine/ srijedom u 19.30, mladi petkom u 19.30. (raspored je na oglasnoj ploči, na pastoralnom centru i na web stranici župe). Ovoga tjedna jedino još nema kateheze za krizmanike, mlade i 8. r. OŠ. radi tečaja priprave za ženidbu.

 Tečaj priprave za ženidbu je u srijedu, četvrtak i petak u 19.30 u pastoralnom centru.

U utorak, 10. veljače je bl. Alojzije Stepinac, b. i mč. Misa je u 18.30.

U srijedu, 11. veljače je Gospa Lurdska, dan bolesnika. Misa za bolesnike je u 11 sati. Ispovijed za bolesnike je od 10.30. Večernja misa je ranije, u 17.30, radi snimanja „Lijepom našom“ u sportskoj dvorani koje počinje u 19 sati. Misa u Šagu na Lurdsku Gospu je u 17 sati, a ispovijed od 16 sati.

Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije večernje mise. 

Na sv. Valentina, u subotu, 14. veljače  misa u Nardu je u 10.30, a u Bocanjevcima u 17 sati. U župnoj crkvi u Valpovu misa je 8 sati.

Radionica za izradu rukotvorina pod vodstvom časnih sestara za djecu od 7. razreda nadalje je subotom od 11 do 13 sati.

Obnova župnog doma iznutra kao i dogradnja župnog doma se nastavlja. Darovi župljana su potrebni. Može ih se donijeti u župni ured, a nastavlja se prikupljanje po ulicama. Potrebni su i novi povjerenici. Nadam se da ima još raspoloženih župljana za ovu službu povjerenika. Javite se u župni ured.

Dekanatski susret bračnih parova bit će 16. veljače u 19.30 u pastoralnom centru.

Na čast sluge Božjega o. Pelbárta Ladislava Lukácsa bit će postavljeno spomen obilježje u krstionici župne crkve u Valpovu sa svečanom euharistijom koju će predvoditi nadbiskup mons. Đuro Hranić, s nadbiskupom u miru mons. Marinom Srakićem, u zajedištvu svećenika, redovnika i redovnica (njih stotinjak) i Božjeg naroda. O. Pelbart Ladislav Lukács rođen je u Bistrincima 18. veljače 1916. a kršten u župnoj crkvi u Valpovu, 19. veljače 1916.  Slavlje će biti u drugu subotu, 21. veljače 2015. u župnoj crkvi u Valpovu u 11.30.  Župa domaćin treba pripremiti zakusku za redovnike i redovnice u pastoralnom centru. Tko želi sudjelovati u toj pripremi (pecivo i naresci) neka se javi župniku ili časnim sestrama.