Ispis

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO 

ŽUPNI OGLASI

u pandemiji koronavirusa

2. vazmena nedjelja - A - 

19. travnja 2020.

www.zupa.valpovo.com  

ŽUPA VALPOVO FACEBOOK

 

OTVORENA CRKVA svaki dan od 9:00 do 12: 0 i 17:00 do 19:00. 

Dežurstva ostaju po dogovorenom rasporedu. U crkvi može biti 10 osoba, na razmaku od 

2 metra, s dezinfekcijom na ulazu. Ipak iz dolaska u crkvu su isključeni stariji od 65 godina i bolesni.

Župni ured otvoren je za hitne potrebe.

Sakramentalna / krštenja, ispovijed, bolesnička pomazanja / i druga liturgijska slavlja su otkazana. Ispovijed i bolesnička pomazanja samo u smrtnoj opasnosti.

Misa je svaki dan bez naroda, na upisane nakane i sprovodne ..

Misa na HTV 3 je svaki dan u 18:00, nedjelja u 10:00.

Misa iz đakovačke katedrale na Slavonskoj televiziji na 2. vazmenu nedjelje, 19. travnja 2020. je u 10:30. 

Uskrsli Krist kojega slavimo u ovome vazmenim vremenima daje nam snage strpljivosti da ostanu poslušni uputama državnih i Crkvenih vlasti. 

Osobna i obiteljska molitva treba ostati svakodnevna i ustrajna s pouzdanjem u Gospodina.

 

 

Župna crkva Valpovo   

nakane sv. misa 2020.

19. 4. nedjelja                         

2. vazmena nedjelja                                                                                                      

MISA BEZ NARODA 

- za župljane

 + Mladen Kamba

 + Anđa i Dragica Ćosić

20. 4. ponedjeljak                 

2. vazmeni tjedan  

MISA BEZ NARODA 

 

 + Eva i Kuzma Ilin

 + Antun Kokić

 

21. 4. utorak                       

2. vazmeni tjedan  

MISA BEZ NARODA                                                                   

+ Đuro Krstić

 + Anđelka i Đuro Nikolić

 

22. 4. srijeda                       

2. vazmeni tjedan    

MISA BEZ NARODA 

 + Đuro i Ruža Marić

 + Ivan Franić i + obitelji Franić

 

 

23. 4. četvrtak 

2. vazmeni tjedan                                                                 

MISA BEZ NARODA 

sv. Juraj, mč. 

 + obitelji Ćutić

 + Đuro, Katica, Milka i Anica Gostinski

 

24. 4. petak

2. vazmeni tjedan  

MISA BEZ NARODA

 + Imro, Janja i Marko Mandić

 + Žiga, Agneza i Nikola Lovrić

 

25. 4. subota   

2. vazmeni tjedan 

MISA BEZ NARODA 

sv. Marko, ev.                                                                     

 + Marko Kalem 

 + Marko i Katica Bogdanić

 + Ana Kujavec

 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu nebeskom, molimo te.

MV ZA SPROVODNU: Spomeni se, Gospodine, sluge svoga (službenice svoje) _______za kojega (koju) smo molili na sprovodu, a molimo i na ovoj svetoj misi, nagradi ga (ju) životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te.

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem i obdari ih snagom i blagoslovom, molimo te. 

 

 

      ŽUPA VALPOVO

FILIJALE  ŠAG – NARD – VINOGRADCI

I ŽUPA BOCANJEVCI I FILIJALA GORICA

          ŽUPNI OGLASI  - 19. travnja 2020.

u pandemiji koronavirusa

 

Dragi župljani!

Župni ured je otvoren za hitne potrebe.

Sakramentalna /krštenja, ispovijed, bolesnička pomazanja/ i druga liturgijska slavlja su otkazana.  Ispovijed i bolesnička pomazanja samo u smrtnoj opasnosti.

SPROVOD U KRUGU OBITELJI BEZ SPROVODNIH MISA

Misa je svaki dan bez naroda, na upisane nakane  i sprovodne..

Misa na HTV 3 je svaki dan u 18:00, nedjeljom u 10:00.

Misa iz đakovačke katedrale na Slavonskoj televiziji na 2. vazmenu nedjelju, 19. travnja 2020. je u 10:30.

Uskrsli Krist kojega slavimo u ovim vazmenim vremenima daje nam snagu strpljivosti da ostanemo poslušni uputama državnih i Crkvenih vlasti.

Osobna i obiteljska molitva treba ostati svakodnevna i ustrajna s pouzdanjem u Gospodina.

 

 

Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica

ŽUPNI OGLASI  19. travnja 2020.

u pandemiji koronavirusa

 

Dragi župljani!

Župni ured je otvoren za hitne potrebe.

Sakramentalna /krštenja, ispovijed, bolesnička pomazanja/ i druga liturgijska slavlja su otkazana.  Ispovijed i bolesnička pomazanja samo u smrtnoj opasnosti.

SPROVOD U KRUGU OBITELJI BEZ SPROVODNIH MISA

Misa je svaki dan bez naroda, na upisane nakane  i sprovodne..

Misa na HTV 3 je svaki dan u 18:00, nedjeljom u 10:00.

Misa iz đakovačke katedrale na Slavonskoj televiziji na 2. vazmenu nedjelju, 19. travnja 2020. je u 10:30.

Uskrsli Krist kojega slavimo u ovim vazmenim vremenima daje nam snagu strpljivosti da ostanemo poslušni uputama državnih i Crkvenih vlasti.

Osobna i obiteljska molitva treba ostati svakodnevna i ustrajna s pouzdanjem u Gospodina.

 

 

 

 

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

ŽUPNA PORUKA ZA 2. VAZMENU NEDJELJU - A – 

- Mladi Uskrs – Bijela nedjelja

19. travnja 2020.

 

MISNA ČITANJA

Prvo čitanje: Dj 2, 42-47

Čitanje Djela apostolskih

Braća bijahu postojana u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama.

Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu: apostoli su činili mnoga čudesa i znamenja.

Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko.

Sva bi imanja i dobra prodali i porazdijelili svima kako bi tko trebao.

Svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u Hram, u kućama bi lomili kruh,

te u radosti i prostodušnosti srca zajednički uzimali hranu hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda.

Gospodin je pak danomice zajednici pridruživao spasenike.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 118, 2-4. 13-15.22-24

Pripjev: Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova.

Neka rekne dom Izraelov:

»Vječna je ljubav njegova!«

Neka rekne dom Aronov:

»Vječna je ljubav njegova!«

Svi koji se Gospodina boje neka reknu:

»Vječna je ljubav njegova!«

Gurahu me, gurahu da me obore,

ali mi Gospodin pomože.

Gospodin je moja snaga i pjesma,

on mi je spasitelj.

Čuj! Radost i spasenje

odzvanja šatorima pravednika:

Gospodnja se proslavi desnica!

Kamen koji odbaciše graditelji

postade kamen zaglavni.

Gospodnje je to djelo:

kakvo čudo u očima našim!

Ovo je dan što ga učini Gospodin:

kličimo i radujmo se njemu!

Drugo čitanje: 1Pt 1, 3-9

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrđu svojemu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu,za baštinu neraspadljivu, neokaljanu i neuvelu,

pohranjenu na nebesima za vas, vas koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje, spremno da se objavi u posljednje vrijeme.

Zbog toga se radujte, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti zbog različitih kušnja:da prokušanost vaše vjere – dragocjenija od propadljivog zlata, koje se ipak u vatri kuša –stekne hvalu, slavu i čast o objavljenju Isusa Krista.

Njega vi ljubite iako ga ne vidjeste; u njega, iako ga još ne gledate, vjerujete te klikćete od radosti neizrecive i proslavljene što postigoste svrhu svoje vjere: spasenje duša.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Iv 20, 19-31

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Kad bî uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!«

To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina.

Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.«

To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«

Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus.

Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.«

I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!«

Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke!

Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.«

Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!«

Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi.

A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.

Riječ Gospodnja.

 

Isusovo uskrsnuće konačna je pobjeda nad zlom, konačni izvor i zalog novoga života svijeta, snaga spasenja koja se ostvaruje, postaje stvarnost.

Apostoli su susreli uskrslog Krista. Njima je došao i rekao: Mir Vama! Ne bojte se, ja sam. Pokazao im je da je živ, da nije više među mrtvima. Ali to ipak nije bilo dovoljno. Posebno Tomi koji nije vjerovao apostolima. Zato Tomi nevjernom sam Isus kaže: Prinesi prst ovamo ... i ne bude nevjeran nego vjeran.

Apostoli su postali svjedoci uskrslog Krista. No nije to bilo samo svjedočenje viđenoga (kao na sudu svjedočenje o nesreći, o zločinu, itd.). 

Tu je bilo potrebno još nešto da od svjedoka postanu apostoli, pronositelji, poslani propovijedati i svjedočiti. 

Isus im na dan uskrsnuća kaže: Primite Duha Svetoga... Kao što mene posla Otac i ja šaljem Vas. Isus je završio svoje djelo, a na apostolima i svima koji će povjerovati apostolima, je poslanje da za uskrsnuće posvjedoče. Ali snagom Duha Svetoga. Tek sa silaskom Duha Svetoga od učenika će postati apostoli koji propovijedaju, koji svjedoče i koji žive snagom Kristova uskrsnuća.

 

Sv. Petar u svojoj poslanici slavi Boga radi Isusovog uskrsnuća: Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrđu svojemu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu, za baštinu neraspadljivu... za vas ... koje .. po vjeri čuva za spasenje.

To je snaga uskrsnuća Isusa Krista koja se nije dogodila samo za Isusa, nego za sve ljude, posebno za one koji vjeruju.

Snaga uskrsnuća koja preobražava život. Isusovo uskrsnuće nas ne oslobađa stvarnosti života, ovozemaljske muke i trpljenja, ali nas ni ne ostavlja u mukama, nego nam pokazuje svjetlo spasenja u uskrsnuću. 

To nije utopija, to nije bijeg od stvarnosti, nego put života koji sigurno ide u budućnost. To je razlog i utemeljenje naše realne nade da idemo pravim putem.

U tom svjetlu možemo vidjeti život prve Crkve koja je radosno i snažno živjela u skladu sa svojom vjerom i utemeljenjem svoje vjere. Svi su se divili njihovom životu, njihovoj ljubavi i radosti, njihovom zajedništvu. Prva Crkva je uvijek uzor i slika  života Crkve u svim vremenima. 

Vjera u uskrslog Krista se mora vidjeti. Mi smo po vjeri, po krštenju i po sakramentima suukopani u smrt Kristovu, ali i suuskrsnuli s Kristom. 

Nije dovoljno reći ja vjerujem, ja sam vjernik i pusti me na miru.

Vjera koja je dar Božji, koja je djelo Duha Svetoga nosi me u životu da budem drugačiji od svijeta, jer ne pripadam svijetu, svijetu ukoliko je zao, nego Bogu.

 

Molimo danas, i u ovo vrijeme pandemije koronavirusa, kad se moramo osloniti na Boga,  da nam otvori oči, kao što je otvorio nevjernom Tomi, da vidimo stvanost i veličinu Božjih darova, a zatim da u skladu s darovanim živimo: preobraženi u sebi i preobražavajući ljude i svijet oko sebe.  

Ne možemo kao Kristovi vjernici živjeti za sebe. Možemo jedino živjeti za druge i od drugih, za Crkvu i od Crkve. Zajedništvo s Kristom i zajedništvo s Crkvom prenesimo u život kao svjedoci Kristovog i našeg uskrsnuća. 

 

Zvonko Mrak, župnik 

 

 

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO

ŽUPNI PORUKA ZA VAZMENO VRIJEME

- U PANDEMIJI  COVID-19 -

17. travnja 2020.

Dragi župljani, braćo i sestre!

U kriznom vremenu zbog pandemije korona virusa, pozivam Vas i dalje na strpljivost i poslušnost uputama kriznog stožera Republike Hrvatske.

Ipak dolaze svaki dan bolje vijesti što je znak naše poslušnosti i kolektivne discipline. 

Dok ne možemo u crkvu na misu upućeni smo i te kako na osobnu i obiteljsku molitvu.  Osobna i obiteljska molitva treba ostati svakodnevna i ustrajna s pouzdanjem u Gospodina.

Na taj način ostajemo povezani u molitvi sa svim dragim ljudima i cijelom Crkvom.

Uskrsli Krist kojega slavimo u ovim vazmenim vremenima daje nam snagu strpljivosti da ostanemo poslušni uputama državnih i Crkvenih vlasti.

 

OTVORENA CRKVA za osobnu molitvu je svaki dan od 9:00 do 12:0 i 17:00 do 19:00.

Dežurstva ostaju po dogovorenom rasporedu. U crkvi može biti do 10 osoba, na razmaku od 2 metra, s dezinfekcijom na ulazu.

Ipak iz dolaska u crkvu su isključeni stariji od 65 godina i bolesni.

Župni ured je otvoren za hitne potrebe.

Sakramentalna i druga liturgijska slavlja su otkazana.  

Ispovijed i bolesnička pomazanja samo u smrtnoj opasnosti.

Misa je svaki dan bez naroda, na upisane nakane  i sprovodne..

Misa na HTV 3 je svaki dan u 18:00, nedjeljom u 10:00.

Misa iz đakovačke katedrale na Slavonskoj televiziji na 2. vazmenu nedjelje, 19. travnja 2020. je u 10:30.

Dragi župljani, pratite nas na web stranici župe, 

na facebooku župe Valpovo, na Hrvatskom radiju Valpovština, na portalu info o Valpovštini

Svoj život i život stavljamo u ruke Božje.

Čuvajte se. Bog vas čuvao i sačuvao. 

Pozdravljam Vas iu ime župnog vikara vlč. Luke Ćosića i časnih sestara.

Vaš župnik Zvonko Mrak