TEČAJ PRIPRAVE ZA ŽENIDBU VALPOVO

župa, pastoralni centar

7. - 16. rujna 2016.

 

srijeda, 7. rujna u 19.30

četvrtak, 8. rujna u 19.30

petak, 9. rujna u 19.30

srijeda, 14. rujna u 19.30

četvrtak, 15. rujna u 19.30 

petak, 16. rujna u 19.30