Župna kateheza počinje od 28. rujna po rasporedu: za 2. r.  četvtkom u 10 sati ili 16 sati, za 3. r. – prvopričesnike - srijedom u 9.30 ili 16 sati,  za 4. r. ponedjeljkom u 9 sati ili 16 sati, za 5. i 6.  r. ponedjeljkom u 10 sati ili 17 sati, za 7. i 8. r. petkom  u 9 sati ili 16 sati, za 1. r. sr. šk. /u dvije skupine/ srijedom u 19.30, za 2. r. sr. šk. – krizmanike  /u tri skupine/ utorkom u 19.30. Susret mladih (za 3. i 4. r. sr. š.) je petkom u 19.30. Župni vjeronauk je uvijek u suprotnoj smjeni od škole, za osnovnoškolce!

Župni vjeronauk za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika subotom, od 10. listopada: Šag u 9 sati, Bocanjevci/Gorica u 10 sati, Vinogradci u 11 sati.

Listopadske pobožnosti su od četvrtka svaki dan u 18 sati, subotom u 7.30.

Mjesečni susret Pokreta Božjeg Milosrđa je  u četvrtak 1. listopada poslije večernje svete mise.

Župa Belišće poziva trodnevnicu uoči blagdana sv. Franje i 6. dane franjevaštva od četvrtka s misom u 18 sati. U četvrtak na misi pjeva župni zbor iz Valpova, a poslije mise je predstavljanje naših časnih sestara Družbe Kćeri Milosđa. 

Prvi petak u listopadu je ovoga tjedna. Ispovijed za prvi petak je svaki radni dan pola sata prije mise. Pobožnost je u petak poslije mise s litanijama Srcu Isusovom i euharistijskim blagoslovom.

Seminar za članove župnih caritasa Valpovačkog i Donjomiholjačkog dekanata je u drugi ponedjeljak 5. listopada od 16 do 19 sati.

Ministrantski sastanak za sve koji žele ostati mininstranti !!!! je u subotu u 10 sati. Pozivamo na upis nove ministrante, ne mlađe od 3. razreda osnovne škole.

Župno hodočašće bl. Alojziju Stepincu u Krašić i Zagreb bit će 17. listopada (subota). Cijena putovanja je 150 kn. Prijave i uplate su u župnom uredu do 10. listopada.

Obnova župnog doma se nastavlja. Darovi župljana su potrebni. Lukno je isto tako za potrebe župe. Lukno plaćaju svi članovi župe, bilo kao obitelji, bilo kao pojedinci.

Hvala župljankama koje godinama čiste crkvu petkom, samozatajano i dobrovoljno. Ipak potrebno je još osoba koje bi se uključile u ovaj doprinos za župu i župnu crkvu. Tako bi se pokazala i osjetljivost za zajedničke potrebe i olakšalo onima koji to rade svakog tjedna. Tako bi se mogle skupiti više od dvije skupine. Javite se časnim sestrama.

Hrvatski caritas moli pomoć za progonjene i izbjeglice – žrtve sukoba, progona i ratova u svijetu. Pomoć se može uplatiti na žiro račun caritasa ili u župnom uredu i pozivom na telefon. Župni caritas za migrante skupljat će trajnu hranu i higijenske potrepštine slijedećeg tjedna od 17 do 18 sati.