Duhovni susret mladih  održan je u župi Valpovo, 8. 3. 2015.  na temu:

„Svi smo pozvani da budemo sveti“, koji je vodio pater Arkadiusz Krasicki ( pater Arek), studentski kapelan iz Osijeka uz svjedočanstva mladih zajednice DUHOS.

Na plakatu ,koji je pozivao mlade na susret,istaknut je bio psalam : „Objavi mi jutrom dobrotu svoju, jer se uzdam u Tebe. Put mi kaži kojim ću krenuti, jer k Tebi dušu uzdižem.“ Ps.143,8

Duhovni susret je započeo Svetom Misom u 18.30 h, kojoj su koncelebrirali župnik,  vlč. Zvonko Mrak i župni vikar vlč. Davor Tomić. 

Pater Arek je u svojoj homiliji istaknuo:

„ Sveta Božja ljubomora – jeste li čuli za takav izraz ?

Sveta Božja ljubomora? Može li Bog biti ljubomoran? Nama je poznata ljudska ljubomora koja ubija ljubav, vrijeđa međuljudske odnose, uništava prijateljstvo. No, Božja je ljubomora sveta i nema ništa zajedničko s ljudskom nesavršenošću. 

Zašto je Bog ljubomoran?

Bog je ljubomoran zbog ljudskog grijeha ! 

To je taj trenutak,kada čovjek više voli, ljubi stvari ili osobe nego Boga. On ih zapravo obožava, tako da stvorenje postaje bog kojemu se čovjek klanja. U svojoj navezanosti postaje sve više zarobljen i zbog toga nesretan. Bog to ne želi. Zato izgara svetom ljubomorom, jer želi čovjekovu ljubav i pažnju.

                     
 Bog želi ljudsku slobodu. Zato je izveo Izraelce iz egipatske nevolje.Izvan kuće ropstva, na pustom mjestu, Bog inicira savez. Izrael je Božji puk, narod svećenika ( 1. Pet 2, 5-9).

Deset zapovijedi Božjih nisu zabrana, nego putokaz k sreći i slobodi. 

Iako su Izraelci osjetili Božju blizinu i ljubav, ipak su Mu postali nevjerni. Klanjali su se zlatnim i srebrnim idolima te su gunđali protiv Boga želeći se vratiti u Egipat, u kuću ropstva. Bili su im važniji lonci puni slanine,luk i češnjak te pun želudac, nego Božja blizina. Okrenuli su svoje lice od Boga, napustili su izvor ljubavi.

Zato Bog sam sebe naziva ljubomornim Bogom. On izgara za svojom svojinom,koja odbacuje Njegovu ljubav. Po tome odbacuje i Božji zakon koji je vrjedniji od zlata i srebra te slađi od meda samotoka ( Ps19, 8-11). Bog daruje istinitu ljubav, ali ne podnosi ljudskih idola kraj sebe.

                       Pohlepa za srebrom  i zlatom odvela je ljude od Boga. Umjesto za njim, oni su izgarali za bogatstvom. Čovjek vrlo lako zaboravlja na Božju ljubav. Bog se osjećao usamljenim u židovskom hramu. Obred je zamijenio istinsko klanjanje u Duhu i Istini. Žrtvovane životinje i hramski novac su postali centar religijskih zbivanja. To je bila trgovina s Bogom. Ljudsko se srce udaljilo od svoga Oca. Zato je bio potreban Novi savez upisan u to srce, a ne kamene ploče. Zakon dekaloga vrijedi i dalje te iznova poziva na slobodu  novi narod- svećenički rod- sinove i kćeri.

                      Isus Krist čini sve novo.On izgara revnošću za dom Oca svoga. Zbog oskvrnutog hrama ljudskim idolopoklonstvom, potreban je Novi hram Njegova tijela. Grčka imenica dzelos ima dva značenja: revnost , ali također i ljubomora. Isus Krist brine ( revnuje) za kuću Oca, ali je isto tako ljubomoran na ljudske grijehe koji prljaju sveto mjesto i udaljuju čovjeka od izvora ljubavi.Isus je ljubomoran ,jer nisu promijenili svoj mentalitet. Obraćenje podrazumijeva 

1. vjera u Isusa Krista

2. promjena mentaliteta.

Ne možeš biti drugačiji kad izlaziš iz Crkve, nego što si u Crkvi. Budi vruć ili studen! Ako si bljutav, ispljunut ću te iz svojih usta, kaže Sveto Pismo.

Po Isusovoj muci i smrti na križu, svatko tko ispovijeda svoju vjeru, da je Isus Krist, zaronjen po otajstvu krštenja, sam postaje hramom.Tako je ljudsko srce hram u kojem se nalazi Božji zakon. Za taj hram revnuje Isus,ali On je ljubomoran na svaki grijeh koji istiskuje Boga iz ljudskog srca.

Brate i sestro, pitaj se , kome pripada tvoje srce?????

Pusti Isusa sa bičem u tvoje srce, On želi revnovati u tvom srcu- to možeš!

Moja vjera je narasla radeći sa studentima .

U evanđeoskom odlomku piše da je Isus načinio bič od užeta i tako je započeo obred čišćenja . U ljubomori zbog ljudskog grijeha, Isus je napravio bič. On sjeda i razmišlja-i ti razmišljaj! Nemoj sve uzimati zdravo za gotovo!Mnogi su Mu svećenici zamjerili da je išta poduzimao, jer nije bio iz svećeničkoga roda. Zato je još veći prezir navukao na sebe. Isus u svojoj svetoj Božanskoj ljubomori izgara revnošću za svaki hram, odnosno za svako ljudsko srce. Iako smo novi ljudi,često izabiremo staro. Bojimo se dopustiti Isusu da nas oslobodi od svih naših idola. Ne želimo priznati čemu ili komu robujemo. Gospodin želi da se suočimo sa sobom izvan kuće ropstva i da nam se zgadi grijeh. Dozvolimo Isusu da ukloni sve naše idole: navezanosti, sebičnost, kratkovidnost, hranu, svaki oblik ugađanja sebi, ljudsku ljubomoru te sve trenutke kada smo obožavali stvorenje umjesto Boga. Bič je danas Njegova Riječ, koja uklanja svaku tamu i zlo. Sjeti se : „Moje su Riječi Duh i Život!“

I zli duh iz opsjednutoga odlazi!

To su također sakramenti, koji čiste najnedostupnije 

dijelove ljudskog srca. Tu je Božji zakon, koji čisti dušu, ali i tijelo.Reci si :“Neću dozvoliti ni jednu noć prespavati sa teškim grijehom:“

To neka postane tvoja čežnja. Svaki dan npr.u 21.30 h gdje god da jesi, odvojiš 15 minuta šutnje ispunjene sadržajem Isusova križa.

                      Isus dobro zna što je u čovjeku. Mnogi neće povjerovati Isusovim riječima iako bi On činio čudesa svaki dan. I dalje će im križ biti sablazan ili glupost ( 1. Kor 1, 22-25 ). Većeg znaka od Isusove smrti i uskrsnuća neće biti,a snaga koja će izaći iz vas će ih promijeniti.

Vratimo se jedinoj istinitoj ljubavi, koja svaki dan čezne za nama i očekuje nas. Amen.“

 Nakon Svete Mise svjedočili su mladi iz DUHOS-a, bračni par Džanko, Dajana i Ivan. Dajana je u svom svjedočanstvu istaknula važnost susreta sa živim Isusom:

 „Shvatila sam da je Isus živ.Da je to stvarnost veća od ove stvarnosti. U blagoslovljenom sam stanju,

dijete je u meni, živo, a vi ga ne vidite. Tako je i Bog u Crkvi ! Shvatila sam da više ne mogu biti licemjerna,da moram okajati svoje grijehe. Ne mogu više grditi, ogovarati, klevetati, jer Isus kaže da ljubimo čak i svoje neprijatelje! Tada sam počela mijenjati svoje korijene. Počela sam redovito moliti.

Mama mi je rekla da ne postanem fanatik, da ne pretjerujem, mada svećenici govore molite, živite sakramentalnim životom, ljubite i opraštajte, a bila je vjernica.

Kada sam rekla svoj prvi DA Bogu, to nije bio kraj. Počinju kušnje, napasti. Dogodilo se razočaranje i malo po malo sam se udaljila od Boga. Izlazila sam pet puta tjedno i sada mi mama nije rekla da pretjerujem! Ponekad bih izostala i sa nedjeljne Svete Mise. Postala sam mlaka, jer učimo po primjerima.Tada sam osjetila prazninu. Bog i u takvim trenucima progovara. Nemaš tu ljubav i radost

 i po Božjoj milosti sam se vratila. I danas nam je svima govorio-po svojoj Riječi, po riječima patera, vašeg župnika,po neznancima. Treba proživjeti ovaj život s Bogom, jer je prekratak. Svaki dan se pitam u što ću uložiti svoj život? Ako znam da ću jednog dana umrijeti i doći pred Boga, važno je znati u što ću uložiti ovaj život koji mi je darovan?“

Ivan ,Dajanin suprug je u svom svjedočanstvu naglasio: 

„ Ponudio bih vam jedno razmišljanje: kada sagriješimo,znamo li što đavao s nama čini? Čini nas glupima! Zaboravljamo na Boga i tako postajemo glupi. Tko ne ide s Bogom, glup je čovjek!, piše u Bibliji. Mi smo pozvani od Boga! U početku je zanos, kao kada se vide mladić i djevojka, baka i unuka, muž i žena. Pozvani smo da budemo katolici, kršćani , to je sveto! Bog nam kazuje:

„ Ne izabraste vi mene, nego Ja izabrah vas“, a mi – zaboravili…..

Učili su nas da brak nema smisla, da je brak svrha samom sebi. Imaj djecu,posao,kuću…,ali to nije to! Mi smo hodali u čistoći, Bog nam je progovarao kroz našu molitvu, u našim srcima. Tada čuješ Božji glas ! Po čistoći tijela smo se pripremali za brak. Bog nam je govorio: Ivane, poslan si! Ti imaš poslanje! Kada ti Bog to posvijesti, iz razuma spoznaja uđe u srce i tada strah nestaje. 

Kada Đavao vlada, NE MOGU PRIMITI BOGA! Euharistija nema efekta kada se nismo pripremili. Đavao nas prevari da imamo strast za sve drugo, navijanje, nogomet…a strast za Isusa?????

Kakve su situacije u našim obiteljima? Izgubili smo smisao o našem poslanju. Bojimo se priznati i reći da smo kršćani, a Bog nas je iz svoje kuće poslao, da Mu se vratimo sa plodovima!

Bog šalje onoga u koga ima povjerenja ! Strasti nema, jer ne znamo ni tko smo ni kuda idemo.

Što radimo ? Šaljemo djecu i kažemo : „ Nemoj osramotiti ime obitelji!“

Očevi govore sinovima „imaj ženu sa strane,osiguraj se…“, on ne zna svoju vjeru i ne da se voditi Isusu!Isus nas uči da smo hram Duha Svetoga ! Ova Crkva bi trebala vrviti Duhom Svetim. Po Njmu prepoznajemo svoj poziv! Pitajmo se za što odgajamo djecu ?

Dijete koje mi je darovano, dužan sam predati Isusu. Možda će to dijete biti svećenik i ja ga trebam odgajati da vama služi ! Da služimo jedni drugima u radosti i veselju s istinom i ljubavlju u srcu . Mi smo kršćani ! Vau! Za to se nitko ne oduševljava ! Slavimo Boga !

Kada gledamo nogomet, vidimo koliko strasti je prisutno, a kršćanstvo, koje je poziv, treba molitvene zajednice, ali to je teško napraviti. To je ono što đavao hoće. On je duhovna stvarnost. On kao ričući lav obilazi svijetom i gleda koga će proždrijeti.A zašto ? 

JER VAS SE BOJI! Đavao se boji Isusa ! Zli misli – ako svi postanu Kristovi specijalci, jao meni, istjerat će me ! Isus nas je stavio u svijet – ne iz obaveze, nego iz strasti- ON JE ŽIVOT !

Zato moli Duha Svetoga da u tebi probudi Život !

Izreke : „Dosadno mi je…“, to je od Zloga! Kršćanstvo je sve samo ne dosada! Što bi se moglo dogoditi da se mladi i stariji okupe i traže, da se odlučite imati molitvenu zajednicu?

Pater Pio je govorio: „Osnivajte molitvene zajednice!“

Iskušajte  je li istina „Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin…“

Mi smo devet dana molili za patera i pater se vratio, a da nije znao da mi molimo! Tako i vi, molite da i vi dođete k nama i posvjedočite, da i naša vjera raste !“

 

Sanja Orlić