ISPOVIJED  DJECE  U CRKVI

(4. do 8. r. u vrijeme sata vjeronauka ili u suprotnoj smjeni od škole)

ponedjeljak i utorak, 16. 3. i 17. 3. 

od 8 do 13 sati i od 14 do 18 sati

 

 

ISPOVIJED BOLESNIKA U VALPOVU

ISPOVIJED PO KUĆAMA

srijeda, 18. 3. od 9 sati

ISPOVIJED U CRKVI

petak, 20. 3. od 10 sati s misom u 11 sati

 

VELIKA ISPOVIJED U VALPOVU

subota, 28.3. od 9 sati do 11 sati  i od 16 sati do 18 sati

 

ISPOVIJED MLADIH U CRKVI

veliki ponedjeljak, 30. 3. od 19 sati do 21 sat

 

FILIJALE: Uskrsna ispovijed za bolesnike

Nard, ponedjeljak, 16. 3.  od 9. 30

Šag, utorak, 17. 3.  od 9.30

Vinogradci, utorak, 17. 3.  od 16 sati

FILIJALE Nard, Šag, Vinogradci:Uskrsna ispovijed za sve: 

subota, 28. 3. u 15 sati

 

ŽUPA BOCANJEVCI

Uskrsna ispovijed za bolesnike, subota 21. 3.

Gorica  od 10 sati -  Bocanjevci  od 11 sati

Uskrsna ispovijed, za sve, utorak, 24. 3. 2015.

Bocanjevci  -  Gorica  u 15 sati

U Valpovu, 15. ožujka 2015. 

Zvonko Mrak, župnik

Davor Tomić, župni vikar